blog
July 7, 2022

3. คุณสามารถรับคำสั่งซื้อขนาดเล็กได้หรือไม่?

ใช่ เรายอมรับคำสั่งขนาดเล็ก! เราเข้าใจดีว่าผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจต้องมีชุดทดสอบในภาคสนาม เรายินดีที่จะเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าของเรา!