blog
July 6, 2022

เวลานำที่มั่นคง

เมื่อยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว เราจะดำเนินการตามคำสั่งซื้อแต่ละรายการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาการผลิตที่ตกลงกันไว้